Startpagina

Wat is een alarm? (alarm slaan)

Wanneer er zich een gevaarlijke situatie voordoet, kan een alarm ons een signaal geven. Bij het horen of voelen van dit signaal kan actie ondernomen worden.

We onderscheiden 2 soorten alarm:

  • Een alarm dat door iemand wordt gegeven om anderen te waarschuwen.
  • Een alarm dat ontstaat doordat een mechanisch of elektronisch apparaat een bijzondere gebeurtenis detecteert.

De manier waarop het alarm gegeven wordt, kan velerlei zijn, maar gebeurt meestal door geluids- en lichtsignalen.

  • Voor brand gebruiken we rookmelders;
  • Voor beveiliging van objecten als panden gebruiken we een alarminstallatie;
  • Procesbewaking. Bij industriële processen kan een alarm afgaan, wanneer bijvoorbeeld de temperatuur van een onderdeel te hoog wordt;
  • Wanneer er gevaar dreigt, luchtalarm;
  • Weeralarm, bij een te verwachten gevaarlijke weerssituatie;
  • Een wekker die afgaat geeft aan dat het tijd is om wakker te worden;
  • Het S.M.A.R.T.-systeem kan een alarm geven, wanneer een harde schijf onbetrouwbaar wordt.

Veel voorwerpen die met een alarm te maken hebben, krijgen de term 'alarm' voor het woord, zoals alarmknop, alarmbel, alarmlichten, alarmsignaal, alarmbereik, alarmbeeld, alarmsituatie, etc.

Etymologie Alarm

Het woord alarm is eigenlijk een wapenkreet, ontleend aan het Italiaanse allarme of het Franse alarme. Het betekent dus all' arme, te wapen. Het woord werd later als zelfstandig naamwoord gebruikt. In figuurlijke toepassing werd het als noodkreet gebruikt bij gevaar of onraad in het algemeen.